Left Banner

left Banner

Left Banner1

Left Banner1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij Handelsonderneming Veenstra Mocht u deze Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!

Leveringsvoorwaarden
Identiteit van de ondernemer
Harry Veenstra
Adres: Middenweg 98
7844 KZ Veenoord (gemeente Emmen)
Nederland
 Contact: Tel : +31591564098 en GSM: +31625245777

E-mailadres: info@handelsondernemingveenstra.nl
KvK-nummer:  04055056
Btw-identificatienummer:
Bankrekeningnr.: NL74RBRB0851910416
t.n.v. Handelsonderneming Veenstra in Veenoord (NL)
IBAN: NL74RBRB0851910416
BIC: RBRBNL21

1.Bestellingen/voorwaarden
Op alle bestellingen die via deze internetshop geplaatst zijn, zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. handelsondernemingveenstra.nl heeft het recht inhoud van de internetwinkel en deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.


2.Bevestiging/ontvangst
Alle op deze internetshop getoonde producten zijn vrijblijvend totdat U een orderbevestiging per E-Mail heeft ontvangen. Op deze bevestiging staat minimaal de artikelomschrijving, de prijs, het aantal artikelen, verzendkosten, Uw naam en Mail adres en adresgegevens van handelsondernemingveenstra.nl


3.Overeenkomst
Door de bestelling aan ons te verzenden gaat U een overeenkomst aan met handelsondernemingveenstra.nl waarmee U tevens aangeeft accoord te gaan met in deze overeenkomst vermelde gegevens. Waarbij handelsondernemingveenstra.nl de verplichting heeft U zo snel mogelijk het bestelde artikel te doen toekomen, en U de verplichting aangaat deze na betaling af te nemen.


4.Prijzen
Alle prijzen op de website zijn in Euro´s en inclusief BTW. Alle prijzen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen kunnen afwijken. handelsondernemingveenstra.nl is niet aansprakelijk voor welke aard dan ook.


5.Transport+kosten
Het risico tijdens het transport van de bestelde goederen is voor handelsondernemingveenstra.nl en gaat over op het moment van aflevering aan U. De kosten voor de door U gedane bestelling bedragen, ongeacht de prijs van het totaal van het aantal artikelen, minimaal € 7,50 inclusief BTW aan administratie.


6.Levering
Aflevering van goederen wordt verzorgt door DHL. Levering geschied binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Mocht om een of andere reden levering binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met u opgenomen.


7.Garantie
Producten die voor een garantie bepaling naar ons worden toegezonden moeten franco voor risico van de opdrachtgever verzonden worden.
7.1 Wanneer er geen fabrieksgarantie vermeld of aanwezig is bij een product, garanderen wij de deugdelijkheid van de producten gedurende één jaar, tenzij dit anders overeen gekomen is, of anders vermeld staat.
7.2 Garantie geldt alleen wanneer er door derden geen ( reparatie ) werkzaamheden zijn verricht.
7.3 Bij gebreken aan een product moet de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na aankoop schriftelijk reageren. Wanneer een opdrachtgever bij ontdekken van een niet zichtbaar gebrek later reageert dan binnen bekwame tijd nadat de tekortkoming ontdekt is, kan hij geen beroep meer doen.


8.Retourneren
U kunt, na ontvangst van de bestelde producten, deze binnen 7 dagen retour zenden, kosten voor deze retourzending zijn voor Uw rekening. De goederen dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met factuurcopie retour gezonden te worden aan De handelsondernemingveenstra.nl Middenweg 98  7844KZ Veenoord Nederland. Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort op een door U opgegeven rekeningnummer. handelsondernemingveenstra.nl heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of in overleg met U, tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een lager bedrag terug te storten. Retourneren van gebruiksartikelen is niet mogelijk.


9.Klachten
Alle klachten of opmerkingen zullen door handelsondernemingveenstra.nl in behandeling worden genomen. U kunt deze doorgeven via info@handelsondernemingveenstra.nl of per telefoon +31591564098/+31625245777 van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Klachten zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.