Left Banner

left Banner

Left banner1

Left banner1

Verzending gebeurt op eigen risico van de klant en alleen na betaling van de producten, porto en verwerkingskosten.

Wie levert de bestelling af?
De leveringen wordt bezorgd door DHL of Sluyter Logistics. Levering geschied binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling . Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Mocht om een of andere reden levering binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met u opgenomen.

Indien een pakket niet binnen de gestelde termijn aankomt stel ons dan altijd hiervan op de hoogte.

Retourneren
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Hoe kan ik het product retourneren?
Als u wilt retourneren kunt u contact met ons opnemen per e-mail () of telefonisch op +31591564098 / +3131 625245777. Voor het retourneren kunt u het meegeleverde herroepingsformulier gebruiken of deze hier downloaden. U dient de pakketten voldoende te frankeren.

Handelsondernemingveenstra.nl heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of in overleg met U, tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een lager bedrag terug te storten. Retourneren van gebruiksartikelen die speciaal voor uw worden aangepast of geconfigureerd zijn is niet mogelijk.

Het retouradres is:
Handelsonderneming Veenstra
Middenweg 98
7844KZ Veenoord
Nederland

Klachten

Alle klachten of opmerkingen zullen door handelsondernemingveenstra.nl in behandeling worden genomen. U kunt deze doorgeven via info@handelsondernemingveenstra.nl of per telefoon +31591564098 / +31625245777  van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Klachten zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.